Page 1 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic Srpen 2019 Lubomír CingL, VáCLaV KorbeL                 


   1   2   3   4   5