Page 17 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 17

10 0 4,7 Rozdíl důvěra – diktátor Očekávání hra důvěra Očekávání diktátor Vráceno příjemcům hra důvěra Obrázek 7 ukazuje, že studenti vykazují statisticky vzato stejnou náklonnost i důvěru Kontrolní skupina Psychologická intervence k příjemci uvnitř i mimo vězení. Výsledky naznačují, že studenti dokonce lidem z vězení o trochu méně důvěřují. To spolu se zmíněnými studiemi (např. Onuferová 2016) ukazuje, že Poznámky: Hvězdičky značí hladinu statistické významnosti rozdílu průměrů (*= 10% hladina významnosti). Chybové úsečky značí +/- jednu standardní chybu odhadu. odsouzení pravděpodobně nemají přesná očekávání o chování lidí mimo vězení. Můžeme pouze spekulovat, jestli by se výsledky lišily, pokud bychom měli data od reprezentativního vzorku běžné populace ČR. Prověření tohoto výsledku by mělo být předmětem dalšího výzkumu. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Obrázek 7 – Rozhodnutí zasílatelů (účastníků mimo vězení) ve hře na důvěru a na diktátora   39,9 38,1   19,3 16,6     Hra na důvěru Neví o výkonu trestu Hra na diktátora Ví o výkonu trestu   Studenti nevykazují vyšší náklonnost k odsouzeným než k lidem mimo vězení 15 Část jmění poslána Pro 


   15   16   17   18   19