Page 22 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 22

Tabulka 3 – Regresní analýza rozhodnutí a očekávání v experimentálních hrách  (1) Část vrácena Ví o výkonu trestu 0,90 (0,90) Ví o výkonu trestu (1. kolo) 1,53 (2,57) Psychologická intervence -4,07* (2,35) Věk 0,32* (2) Očekávání důvěra (3) Očekávání diktátor 8,83*** (2,38) -6,45** (2,77) -1,90 (2,70) -0,30 (0,20) 1,60 (4,75) -2,94 (3,52) -6,27** (2,90) 0,67 (1,94) 2,11 (2,94) 0,11*** (0,04) 0,06 (2,87) 61,48*** (16,05) 537 0,07  Česká národnost Ženatý Má děti Vzdělání Vyšší než průměrný příjem Délka trestu Prvopachatel Konstanta Pozorování R-squared -9,40 -0,27 (6,17) (4,82) 0,50 -1,18 (2,67) (3,43) 2,56 -4,68 (2,69) (3,08) 0,82 1,32 (1,64) (2,04) 5,08** -1,21 (2,53) (3,11) 0,03 0,06 (0,04) (0,04) -3,11 2,21 (2,84) (3,10) 33,58** 69,41*** (14,42) (15,20) 516 538 0,07 0,03 6,74*** (1,96) -1,97 (2,92) 2,16 (2,75) -0,40* (0,19) (0,21)  Poznámky: Regresní analýza pomocí metody běžných nejmenších čtverců. Závislé proměnné jako procento jmění. Vzdělání (1–5), Ví o výkonu trestu, Ví o výkonu trestu (1. kolo), Psychologická intervence, Česká národnost, Ženatý, Má děti, Vyšší než průměrný příjem, Prvopachatel jako kategorické proměnné, věk (roky), délka trestu (měsíce). Standardní chyby klastrovány na úrovni skupiny (session), robustní standardní chyby v závorkách, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 20 


   20   21   22   23   24