Page 30 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 30

Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE. Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education. Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic Studie 8 / 2019 © Lubomír Cingl, Václav Korbel Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. ISBN 978-80-7344-498-3 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.) 28 


   28   29   30   31   32