Page 7 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 7

konal ve věznicích typu B a C, kde bylo v tu dobu umístěno 90 % vězňů (Statistická ročenka, 2016).6 Průměrný věk celkové populace vězňů je mezi 38–40 lety (u nás 34 let) a pouze 7,6 % je ženatých, zatímco v našem vzorku 20 % (Statistická ročenka, 2017). Struktura vzdělání je podobná, zhruba 86 % má nižší vzdělání než středoškolské s maturitou. Náš vzorek se dále liší od celkové vězeňské populace tím, že celkově je v něm 59 % prvopachatelů oproti 37 % v celé populaci. Výzkumu se dobrovolně zúčastnilo 297 osob ve výkonu trestu odnětí svobody z 15 věznic typu B a C (s dozorem a ostrahou) Tabulka 1 – Charakteristiky účastníků výzkumu – vězňů      Průměr Věk 33,82 Typ trestné činnosti: Majetková Násilná Distribuce omamných a psychotropních látek Ekonomická Sexuální Jiná Průměr 42 % 39 % 15 % 12 % 4 % 14 %  Česká národnost Ženatý Má děti Dosažené vzdělání - nedokončené základní - základní - střední bez maturity - střední s maturitou - vysokoškolské Vyšší než průměrný příjem Délka trestu (v měsících) Prvopachatelé Běžné oddělení Počet účastníků 93 % 20 % 54 % 5 % 40 % 41 % 12 % 2 % 53 % 56,7 59 % 40 %  Poznámka: Trest může být uložen za několik typů trestné činnosti zároveň. 297   6 V roce 2017 bylo zákonem č. 58/2017 Sb. a vyhláškou č. 279/2017 Sb. změněno členění věznic pouze na dva typy – s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. 5 


   5   6   7   8   9