Page 9 - IDEA Studie 08 2019 Stigma odsouzenych
P. 9

Hra na důvěru Ve hře na důvěru spolu interagují dva účastníci experimentu (viz Obrázek 1 ). První účastník (zasílatel) dostane do začátku od výzkumníka určité úvodní jmění, druhý (příjemce) nedostane nic. Zasílatel se pak rozhoduje, jakou část svého jmění poslat příjemci. Tu část, kterou zasílatel pošle příjemci, výzkumník ztrojnásobí. Ve druhém kroku hry se příjemce rozhoduje, jakou část z nabytého ztrojnásobeného obnosu si ponechá a jakou pošle zpět zasílateli. Zpětný transfer již výzkumník netrojnásobí. Zasílatelův hlavní důvod poslat pozitivní částku je důvěra v příjemce, že od něj dostane dostatečnou část zpět. Vedlejším důvodem může ale být i čistý altruismus/ náklonnost k příjemci (Cox, 2004). Proto jsme zařadili do výzkumu i hru na diktátora (viz dále), kde důvěra hraje nulovou roli. Díky tomu můžeme rozlišit, jestli je rozdíl mezi koly ve hře na důvěru způsoben náklonností nebo důvěrou. Chování příjemce naopak odráží důvěryhodnost. V našem výzkumu byl ve hře na důvěru zasílatel vždy člověk mimo vězení a příjemce vždy odsouzený (Proces této hry viz Obrázek 1). Zasílatelé a příjemci byli k sobě náhodně nalosováni.8 Před začátkem byla hra pečlivě vysvětlena a porozumění bylo otestováno několika kontrolními otázkami. Do začátku od nás dostal zasílatel jmění 7 známek, každou v hodnotě 16 Kč. Byl vždy prvním v pořadí a jeho úkolem bylo rozhodnout se, kolik ze sedmi známek pošle příjemci (odsouzenému). Počet známek, který druhému hráči poslal, jsme ztrojnásobili. Poté byl na řadě příjemce, který se mohl libovolně rozhodnout, kolik známek ze ztrojnásobeného počtu pošle zpět. Tyto známky jsme již nenásobili. K výplatě příjemci zůstaly všechny známky, které neposlal zpět. Zasílatel (účastník mimo vězení) dostal k výplatě známky, které si nechal na začátku a k tomu ty, které dostal od příjemce zpět. Známky si zasílatelé nakonec proměnili za jejich finanční hodnotu.9 Obrázek 1 – Hra na důvěru  Jmění 7 známek Rozhodnutí: X známek zaslat Jmění 7-X známek Y známek obdrženo Konec: 7-X+Y známek Jmění 0 známek 3X známek obdrženo Jmění 3X známek Rozhodnutí: Y zaslat zpět Konec: 3X-Y známek 1. KROK  trojnásobek   Zasílatel (mimo vězení)  2. KROK Příjemce (odsouzený)     Zasílatel (mimo vězení) Příjemce (odsouzený) 8 Náhodnost rozdělení do jednotlivých skupin lze statisticky zkontrolovat – viz Tabulka 2 v příloze na str. 19. 9 Tato skutečnost byla řečena i účastníkům ve vězeních, čímž se eliminovalo, aby si odsouzení mohli odůvodňovat neposlání známek zpět tím, že pro účastníky mimo vězení jsou známky nepotřebné. Obrázek 2 – Hra na diktátora Jmění 7 známek Jmění 0 známek 7  trojnásobek 


   7   8   9   10   11