Page 13 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 13

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     Tabulka 1. Hrubé měsíční platy učitelů veřejných základních škol [v Kč] a jejich růst 2017–2018 [%] a srovnání s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců
 Platy v roce 2017
Platy v roce 2018
Růst mediánu [%]
Růst průměru [%]
2016 2017 2016 – – – 2017 2018 2018
(10) (11) (12)
   Hranice spodní čtvrtiny
(1) 29 371
28 986 29 265 30 402 27 956
Medián
(2) 31 898
31 427
31 776 34 980 39 968
Průměr
(3) 31 953
31 896 32 276 40 776 51 481
Hranice spodní čtvrtiny
(4) 32 723
32 133 32 568 33 711 29 965
Medián
(5) 35 553
34 920 35 427 38 699 42 530
Průměr
(6) 35 616
35 398 35 894 44 815 54 509
2016 2017 – – 2017 2018
(7) (8)
2016 – 2018
(9)
    7,6
7,6
7,0
7,2
11,5
11,1
11,5
19,9
19,5
19,3
18,7
12,6
7,6
7,6
7,3
11,5
11,0
11,2
19,9
19,4
19,3
   10,6
7,8
9,9
18,5
 11,0
  Učitelé 1. st. základních škol (veřejný sektor)1)
Učitelé 2. st. základních škol (veřejný sektor)2)
Učitelé 2. st.
a středních škol (veřejný sektor)3)
Vysokoškolsky vzdělaní zam. (veřejný sektor)
Vysokoškolsky vzdělaní zam. (soukr. sektor)
5,8 6,4
4,8 5,9
   B: Platová mezera: rozdíl platů různých skupin vůči vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům veřejného sektoru v letech 2017 a 2018 [%]
 Hranice spodní čtvrtiny
Učitelé 1. st.
základních škol -3,4 (veřejný sektor)1)
Učitelé 2. st.
základních škol -4,7 (veřejný sektor)2)
Učitelé 2. st.
a středních škol -3,7 (veřejný sektor)3)
Vysokoškolsky
vzdělaní zam. -8,0 (soukr. sektor)
Medián
-8,8 -10,2 -9,2 14,3
Průměr
-21,6 -21,8 -20,8 26,3
Hranice
spodní Medián
čtvrtiny
-2,9 -8,1 -4,7 -9,8 -3,4 -8,5 -11,1 9,9
Průměr
-20,5 -21,0 -19,9
21,6
  Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV https://www.ispv.cz/
a) Výpočet zahrnuje veškeré složky platů a mezd vyplacené během celého kalendárního roku
b) Barvy rozlišují rozdíly růstu v rámci každého sloupce
Klasifikce profesí CZ-ISCO
1) 2341 Učitelé na 1. stupni základních škol
2) 23303 Učitelé na 2. stupni základních škol
3) 2330 Učitelé na stř. školách (kromě odborných předmětů), konzervatořích a na 2. st. základních škol
 Rychlejší uzavírání mediánové mezery v letech 2017 a 2018 bylo dáno relativně nízkým růstem mezd vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v podnikatelském sektoru (platy méně vzdělaných rostly rychleji).
Role regionu, pohlaví, vydělání a věku
Při srovnávání relativních platů je záhodno zohlednit nejen dosažené vzdělání, ale další v datech dostupné demografické charakteristiky, jako jsou pohlaví, věk či region výkonu zaměstnání. Bez jejich zohlednění totiž může být část platové mezery způsobena rozdíly demografických
11


   11   12   13   14   15