Page 14 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 14

                                       PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
   charakteristik srovnávaných skupin. Proto se zde díváme, jaký podíl ne-učitelů podnikatelského a nepodnikatelského sektoru určitého věku, pohlaví, vzdělání a regionu pobírá plat vyšší, než je průměrný plat učitelů těch samých charakteristik. Naše výpočty jsou proto opět založeny na individuálních datech ISPV.
Výsledné srovnání ukazuje Graf 3 , kde věkové skupiny jsou rozlišeny explicitně. Čím lepší je relativní platová situace určité věkové skupiny učitelů vůči ostatním demograficky podobným zaměstnancům, tím jsou hodnoty v grafech nižší.
 Graf 3: Podíl vysokoškolsky vzdělaných neučitelů soukromého a veřejného sektoru s hrubou mzdou vyšší než je průměrný hrubý plat učitelů veřejných základních škol (podle věkových skupin)
100
90
80
70
60
2006 2008
2010
2011 2014
Rok
Věkové skupiny
20–29 30–39 40–49
2015 2016 2017 2018
50–59 60+
  85 %
84 %
 84 %
83 %
84 %
84 %
83 %
81 %
76 %
  81 %
80 %
79 %
82 %
73 %
79 %
77 %
    70 %
75 %
72 %
69 %
      Zdroj: Vlastní výpočty na základě ISPV.
Ukazuje se, že relativně nejlepší je situace nejmladších začínajících učitelů do 29 let věku.
V roce 2018 v této skupině pobíralo vyšší plat než učitelé ‘pouze’ 69 % ne-učitelů (vysokoškolsky
vzGdrěalafn4í,:sPteljantéyhuočviětkeulůanpaoh2l.asvítuvepnstiezjnáékmlardengiíocnhuš).kOolnvěcroůlzénpýecnhaftáozmícjhsokuanreijésrtayr(š2í u0č1i7te)lé
ve skupinách 50–59 a 60+. Nejhorší je situace učitelů středního věku 30–49 let, kde mzdu
140 000
vyšší, než je jejich průměrný plat, pobírá více než 80 % demograficky podobných zaměstnanců.
(nejvyšší kvalifikace)
Vývoj v Grafu 3  je s ohledem na dostupná data sledovatelný pouze od roku 2006, ale přesto
120 000
Plat po 15 letech praxe
odha1lu00je00n0ěkolik zajímavých fenoménů:
80 00P0ostavení věkových skupin učitelů, kromě nejmladších, se za více než dekádu od roku
2006 podařilo zlepšit jen minimálně.
60 000
• Postavení nejmladších učitelů se výrazně zlepšilo výrazným zvýšením tarifních platů
40 00v0 roce 2011, které se v relativních poměrech podařilo udržet dodnes. Nárůst rozdílů
v postavení jednotlivých věkových skupin učitelů mezi rokem 2006 a 2018 je tak dán
20 000
•
(nejnižší kvalifikace)
především změnou postavení právě této skupiny.
0
12
Nejlépe placení
(nejčastější kvalifikace)
Nástupní plat
Lucembursko Německo Švýcarsko Dánsko Španělsko Austrálie Nizozemsko Rakousko USA Norsko Švédsko Kanada Belgie (Vl. sp.) Finsko Island Belgie (Fr. sp.) Irsko Skotsko Průměr OECD Portugalsko Průměr EU22 Francie Itálie Japonsko Nový Zéland Korea Slovinsko Turecko Mexiko Chile Anglie Izrael Estonsko Litva Řecko Česká republika Maďarsko Slovensko Lotyšsko Brazílie Polsko Kostarika
Roční mzda v USD (přepočteno s použitím parity kupní síly)
Podíl podle věkových skupin (%)
   12   13   14   15   16