Page 18 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 18

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     U ostatních dvou skupin se tento podíl pohybuje v rozsahu 8–12 %, tedy téměř dvojnásobném. I variabilita podílu odměny na celkovém hrubém platu je nejnižší u učitelů. Graf 6 zřetelně ukazuje, že podíl odměn i jeho variabilita klesá s rostoucím věkem. Projevuje se tak skutečnost, že s věkem roste průměrný plat pomaleji, než roste výše průměrné odměny. V tomto ohledu si jsou všechny tři vybrané zaměstnanecké skupiny podobné.
Za pozornost stojí skutečnost, že mezi roky 2017 a 2018 došlo k poklesu podílu odměn u všech tří zaměstnaneckých skupin a ve všech věkových skupinách, ale pokles byl mnohem vyšší mezi učiteli (viz modrý bod v grafu). To indikuje, že výrazné navýšení celkových učitelských platů se v roce 2018 realizovalo částečně na úkor již tak velmi nízké míry zásluhovosti, respektive podílu odměn. Tento trend je v protikladu s dosavadními snahami a záměry vlády a vedení MŠMT22 zvyšovat podíl zásluhové složky v učitelských platech.
Celkově lze konstatovat, že náš podrobný vhled do struktury platů potvrdil zjištění hrubých mezinárodních srovnání, tedy že platy českých učitelů jsou velmi rovnostářské, a to jak v dimenzi odměňující roky praxe, tak v dimenzi odměn za kvalitu a rozsah odvedené práce.
 22 Ministr Plaga 31. 3. 2019 pro Deník: „Pro mě je důležité, aby ředitel měl v ruce nejen balík peněz na tarify, ale také značnou část na netarifní prostředky. Právě ty musí sloužit k ocenění inovativních učitelů. V tom centrum může pomoci, a proto chci, aby se v roce 2020 platy zvyšovaly v těchto složkách jedna ku jedné (letos jde deset procent do tarifů a pět do pohyblivé složky – pozn. red.).“ Zdroj: https://www.denik.cz/z_domova/robert-plaga-ze-slibene-vysky-ucitelskych-platu-neslevim-20190331.html
 16

   16   17   18   19   20