Page 19 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 19

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     5. Rekapitulace slibů a reality
V této části rekapitulujeme předvolební sliby politických subjektů z léta roku 2017 a programový slib současné vlády učiněný zkraje léta roku 2018 ohledně navyšování učitelských platů. Sliby konfrontujeme s dosud známým vývojem platů do roku 2018 včetně a nabízíme projekce vývoje v budoucích letech.
Z časových řad jsme viděli, že navyšování učitelských platů vládou Bohuslava Sobotky v období let 2014–2017 nepředstavovalo prioritu, která by šla nad rámec zvyšování platů v celém veřejném sektoru. Jistý zlom k lepšímu je vidět v prvním povolebním roce 2018. Další vývoj v roce 2019 je předmětem hrubých odhadů, v dalších letech se pohybuje ve sféře slibů.
Kompletní přehled předvolebních slibů z léta roku 2017 významnějších politických uskupení obsahuje studie IDEA (Münich, 2017b). Kromě KSČM, parlamentní strany ve volebních programech příslib výrazného navýšení platů učitelů uvedly, a dokonce kvantifikovaly. Zde však s realitou konfrontujeme pouze sliby subjektů stávající vládní koalice, tedy hnutí ANO a ČSSD.
Předvolební slib ČSSD zněl: „Prosadíme čtyřleté navyšování rozpočtu školství tak, aby se platy učitelů dostaly nejméně na 130 % průměrné mzdy v České republice a významně se zvýšilo odměňování i dalších pracovníků ve školství.“ Hnutí ANO pak jako poslední, krátce před volbami, přišlo se slibem: „Investice do našich lidí je tou nejlepší investicí, co můžeme udělat. Je to investice do budoucnosti a budoucnost vytvářejí naše děti. Proto chci učitelům během čtyř let zvýšit mzdy na 150 procent jejich současné výše a povolání vrátit prestiž a úctu, jakou si zaslouží.“
Srovnání obou slibů nabízí příklad toho, proč je třeba sliby číst opatrně. Oba procentní údaje slibů totiž nelze srovnávat. Zatímco slib ČSSD vzal jako základ průměrnou mzdu v národním hospodářství na konci příštího volebního období (tj. rok 2021), slib ANO vzal jako základ průměrnou mzdy učitelů ve volebním roce 2017. Zatímco je tedy slib ČSSD svázán s vývojem mezd v ekonomice, slib hnutí ANO na tento vývoj vázán není. Pro porovnání obou slibů je proto třeba převod na jednotné měřítko následovně:
• Jestliže podle predikcí Ministerstva financí ČR z dubna 201923 dosáhne v roce 2021 průměrná mzda v ekonomice úrovně 38 100 Kč, odpovídá slib ČSSD pro rok 2021 průměrnému platu učitele částce 49 530 Kč (= 1,3 x 38 100 Kč/měsíčně).
• Slib hnutí ANO pro rok 2021 o 150 % průměrného učitelského platu v roce 2017 (ten byl 31 578 Kč24) představuje částku 47 367 Kč (= 1,5 x 31 578 Kč/měsíčně).
Sliby dosažení úrovně průměrného učitelského platu v roce 2021 obou stran vládní koalice se tedy liší o zhruba 2 000 Kč. Ani jeden slib však nespecifikuje, zda jde o platy učitelů nebo širší skupiny pedagogických pracovníků. Také nebylo řečeno, zda jde o učitele škol veřejných nebo i soukromých a církevních, na jejichž platy stát nepřímo výrazně přispívá dotováním těchto škol. To samozřejmě zavdává příčiny sporů o interpretaci původních slibů. Podrobnější přehled různých zdrojů data a způsobů výpočtu ukazatelů uvádíme v poslední sekci.
23 Internet https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce
24 Zdroj: MŠMT, Platy a mzdy, P1-04 (řádek 0313 a 0314): Jde o průměrný měsíční plat učitelů škol regionálního školství zřizovaných
MŠMT, obcemi a kraji (magistráty) podle platového řádu: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 109 odst. 3. http://www.msmt.cz/ vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/zamestnanci-a-mzdove-prostredky-ve-skolstvi
    17

   17   18   19   20   21