Page 21 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 21

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
   • Meziroční tempo růstu nominálních mezd 5,2 % predikované MF ČR pro Česko v roce 2021 se udrží i v dalších letech.
• Učitelské platy v Česku se v roce 2019 nominálně zvýší o 12 % a poté budou zvyšovány každý rok tempem 7,5 %, respektive 10 %, podle konkrétního scénáře.
• Platy vysokoškolsky vzdělaných v Česku zůstanou do budoucna vyšší než průměrná mzda v národním hospodářství o konstantní procentní rozdíl.
• Poměr platů učitelů vůči vysokoškolsky vzdělaným v EU22 a námi vybraných zemích zůstane na úrovni roku 2017.
 Graf 7: Dosavadní a projektovaný vývoj poměru platů učitelů vůči platům vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v České republice
100
 95
 90
 85
 80
 75
 70
 65
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rok
 Finsko a Německo
EU 22
 OECD
Rakousko
 Česko
růst 10 % ročně růst 7,5 % ročně
Předpoklady simulací výhledu
• Roční tempo růstu mezd 5,2 % predikované v ČR pro rok 2021 se udrží i v dalších letech
• Učitelské platy v ČR se budou od roku 2020
zvyšovat ročním tempem 7,5 % (čárkovaná čára)
nebo 10 % (tečkovaná čára)
• Platy vysokoškolsky vzdělaných v ČR budou
vyšší než průměrná mzda v ekonomice
o konstantní procentní rozdíl
• Poměr platů učitelů a VŠ vzdělaných
v zahraničí zůstane na úrovni roku 2017
                EU22 OECD Finsko a Německo
Rakousko Česko (7,5 %)  Česko (10 %)
   Zdroj: Ukazatele pro ČR jsou založeny na vlastních výpočtech na základě údajů ČSÚ, ISPV a predikce MF ČR. Zdrojem zahraničních údajů je OECD Education at a Glance 2018, str. 360.
Projekce vývoje relativních mezd českých učitelů ukazuje Graf 7 . Podle scénáře každoročního zvyšování učitelských platů o 7,5 % od roku 2020 by poměr učitelských platů vůči platům vysokoškolsky vzdělaných v Česku dosáhl průměru zemí EU22 až v roce 2030, tedy zhruba za deset let. K dosažení poměrů Německa a Finska by došlo až po 13–15 letech. Při vyšším 10% tempu zvyšování by Česko průměrných poměrů EU22 dosáhlo již v roce 2024. Tempo konvergence by bylo ještě rychlejší, pokud by růst mezd v národním hospodářství byl nižší, než předpokládá simulace, ale tempo zvyšování platů učitelů zůstalo zachováno.
19
Poměr učitelských platů vůči platům vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (v %)

   19   20   21   22   23