Page 34 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 34

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Platy českých učitelů: nová naděje
Studie 9 / 2019
© Daniel Münich, Vladimír Smolka
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
978-80-7344-499-0 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
32


   32   33   34   35   36