Page 8 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 8

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
   2. Mezinárodní srovnání učitelských platů
Věrohodným zdrojem mezinárodně srovnatelných údajů o platech učitelů jsou statistiky OECD. Analytikům OECD tyto údaje dodávají dle jednotných definic národní statistické autority, kterými jsou i Český statistický úřad (ČSÚ) a Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT). Ukazatele OECD jsou však zveřejňovány až s odstupem několika let. To je třeba mít na paměti hlavně v období dynamických změn platů jako případě posledních let v Česku.
 Graf 1: Poměr učitelských platů a platů vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v zemích OECD v roce 2017
2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
Zdroj: OECD Education at a Glance 2018, str. 360.
Pozn: Jde o učitele na druhém stupni veřejných základních škol. Platy zahrnují veškeré příplatky.
  93% 91%
PRŮMĚR OECD
61%
                     Graf 1 nabízí základní mezinárodní srovnání úrovně průměrného platu učitelů na druhém stupni veřejných základních škol7 v relaci k průměrnému platu vysokoškolsky vzdělaných
Graf 2: Poměr průměrných platů učitelů všech základních škol (včetně vedoucích
pracovníků v zemích EU a OECD.8 Tento relativní ukazatel není zatížen nedostatky kurzového
pracovníků) vůči průměrným mzdám a platům v ekonomice v letech 2002–2018
přepočtu v diskutabilní paritě kupní síly, a navíc dobře vyjadřuje platovou atraktivitu učitelské profese vůči profesním alternativám učitelů nebo zájemců o profesi učitele v konkrétní zemi.
120
V roce 2017 byl tento poměr za Česko 61 %, což představovalo úplně nejhorší situaci ze všech
zem11í5OECD. V roce 2014 Česko vykazovalo poměr dokonce ještě nižší, 56 %. Pokud by se navíc
vzal v potaz poměrně vysoký průměrný věk českých učitelů, tedy nadprůměrně dlouhá léta
105
100
95
90
85
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
110
jejich odborné praxe, vycházela by česká platová mezera zřejmě ještě větší.
 7 Angl. Lower-secondary.
8 OECD Education at a Glance 2018, str. 360. Mezinárodně srovnatelné údaje OECD z oblasti školství jsou k dispozici s časovým
odstupem zhruba 2 let. Zpracování dat z národních zdrojů totiž vyžaduje náročnou konsolidaci v zájmu mezinárodní srovnatelnosti ukazatelů i s ohledem na to, že národní vzdělávací systémy a způsoby vykazování se liší.
% průměrné mzdy (data ČSÚ)
6
Rok
Poměr průměrných platů a mezd (%)
Poměr učitelských platů vůči platům vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (v %)
Lucembursko Portugalsko Řecko Německo Finsko Lotyšsko Litva Izrael Austrálie Průměr EU22 Nizozemsko Estonsko Průměr OECD Anglie Rakousko Slovinsko Švédsko Francie Nový Zéland Belgie (Vl. sp.) Skotsko Dánsko Chile Belgie (Fr.sp.) Polsko Turecko Norsko Maďarsko Itálie USA Slovensko Česká republika
% průměrného platu ve veřejném sektoru (data ISPV)


   6   7   8   9   10