Page 9 - IDEA Studie 09 2019 Platy ceskych ucitelu
P. 9

PLATY ČESKÝCH UČITELŮ: NOVÁ NADĚJE 2019
     Za pozornost stojí, že výše uvedený podíl je v rámci zemí OECD, respektive EU229 jako celku diametrálně vyšší (představuje 91 % resp. 93 %). Sousední Polsko a Rakousko dosahují úrovně 82 % resp. 90 %. Ještě výrazně vyšší úroveň vykazují Finsko a Německo (99 %). Připomeňme, že tento ukazatel není ovlivněn rozdílnou životní úrovní a kupní silou platů v jednotlivých zemích. Pokud by měl být plat českých učitelů v relaci k platům vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v Česku v roce 2018 srovnatelný s průměrem za země EU22, resp. Finskem a Německem, musel by dosahovat úrovně zhruba 53 000 Kč resp. 56 000 Kč, a nikoliv pouhých 36 290 Kč. K uzavření platové mezery vůči průměru EU22 by musely platy českých učitelů skokově narůst o téměř polovinu jejich stavu v roce 2018. Navíc by ve stejném období musely stagnovat platy ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v Česku.
V dalších sekcích ukazujeme, že navzdory poměrně dynamickému růstu učitelských platů v posledních letech se podařilo tuto platovou mezeru uzavřít jen málo. Ve stejném období totiž podobně dynamicky rostly i platy ve veřejném sektoru. Detailní analýze výhledu uzavírání platové mezery v dalších letech se věnuje předposlední sekce.
 9 EU22 představuje země, za které mělo OECD k dispozici data: Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.
7


   7   8   9   10   11