Page 1 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences
Dary politickým stranám a veřejné zakázky: evidence z let 2007–2014
Září 2019
VítězslaV titl, Benny Geys
                 

   1   2   3   4   5