Page 13 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 13

DARY POLITICKÝM STRANÁM A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: EVIDENCE Z LET 2007–2014 2019
     Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, červen 2016 
Rozvody a příjmy žen v České republice: první zjištění v České republice na základě individuálních dat. Petr Janský, Filip Pertold, Jiří Šatava, červen 2016 
Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009–2013. Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, květen
2016 
Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České republice. Petr Janský, Klára Kalíšková, Daniel Münich, květen 2016 
Sebedůvěra třídy a soutěž spolužáků o osmiletá gymnázia. Miroslava Federičová, Filip Pertold, Michael L. Smith, duben 2016 
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému. Jiří Šatava, březen 2016 
K čemu vede (ne)transparentnost veřejných zakázek? Ján Palguta, Filip Pertold, březen 2016  Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: Analýza výnosů a nákladů. Klára Kalíšková,
Daniel Münich, Filip Pertold, březen 2016 
Přechod na střední školu, pití alkoholu a vliv vrstevníků na kouření mládeže. Filip Pertold,
únor 2016 
An International Comparison of the Quality of Academic Publication Output in the Czech Republic , attachment Discipline sheets . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, leden 2016
2015
Zdanění vysokopříjmových osob. Libor Dušek, Jiří Šatava, prosinec 2015 
Hrozí opět přeplnění věznic? Predikce počtu vězňů v České republice. Libor Dušek,
prosinec 2015 
Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice , příloha Oborové listy . Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda, prosinec 2015
Rozdíly ve výši výdělků ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině. Mariola Pytliková, listopad 2015 
Skills Mismatches in the Czech Republic. Klára Kalíšková, listopad 2015 
Pracovní aktivita po dosažení důchodového věku: Institucionální pobídky v České republice.
Jiří Šatava, listopad 2015 
Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce.
Alena Bičáková, Klára Kalíšková, říjen 2015  11   11   12   13   14   15