Page 18 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 18

DARY POLITICKÝM STRANÁM A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: EVIDENCE Z LET 2007–2014 2019
     Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Dary politickým stranám a veřejné zakázky: evidence z let 2007–2014
Studie 10 / 2019
© Vítězslav Titl, Benny Geys
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
978-80-7344-504-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
16


   16   17   18   19   20