Page 19 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 19

  DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM / WE THANK ALL OUR SPONSORS
    Jan Žůrek
Petr Šrámek advokát
IDEA se v rámci Národohospodářského ústavu AV ČR. v. v. i. podílí na aktivitách Strategie AV21
IDEA at the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences participates in the Strategy AV21 activities
Dary politickým stranám a veřejné zakázky: evidence z let 2007–2014 Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)
     Vydavatel/Publisher: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika
   16   17   18   19   20