Page 3 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 3

                     Studie 10/2019
Dary politickým stranám a veřejné zakázky:
evidence z let 2007–2014
září 2019 VítězslaV titl a Benny Geys1
Shrnutí
• Veřejné instituce v České republice zadávají každoročně veřejné zakázky v hodnotě přibližně 14,4 % HDP.
• Dary politickým stranám jsou důležitým zdrojem příjmů pro politické strany. S výjimkou extrémní levice přestavují dary přibližně 10 % příjmů pro levicové a 23 % až 33 % pro strany pravicové (Skuhrovec et al., 2015).
• V této studii se proto zabýváme otázkou, zda a jakým způsobem dary politickým stranám ovlivňují přidělování veřejných zakázek. Naše zjištění ukazují, že dochází k upřednostňování skupiny firem, tj. dárců politickým stranám, v přidělování veřejných zakázek.
• Společnost, která zvýší dary politické straně o 10 % oproti předchozímu roku, získá v následujícím roce v průměru zakázky v hodnotě o 0,5 % až 0,6 % vyšší. Přepočítáno na české koruny to znamená, že jedna koruna navíc darovaná straně, která je ve vládě, je spojena se zvýšením příjmů z veřejných zakázek o 100 Kč.
• Darující společnosti navíc získávají po darování více podlimitních veřejných zakázek ve vyšší souhrnné hodnotě a v rámci otevřených nadlimitních zakázek čelí menšímu počtu konkurentů.
  1 Autoři by rádi poděkovali Filipu Pertoldovi a Danielu Münichovi za cenné připomínky k pracovním verzím tohoto textu. Veškeré případné nepřesnosti a chyby včetně vyjádřených názorů však jdou na vrub autorů. Studie vznikla v rámci a s podporou Strategie AV21 Akademie věd České republiky.
1   1   2   3   4   5