Page 6 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 6

DARY POLITICKÝM STRANÁM A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: EVIDENCE Z LET 2007–2014
2019
     Tabulka 1: Hejtmané, členové krajských zastupitelstev a rad krajů v letech 2004–2012.
 2004–2008
Hejtman Zastupi- telstvo
Rada
2008–2012
Hejtman Zastupi- Rada telstvo
Hejtman
- 100 % x
- 100 %
Změna
Zastupi- telstvo
- 38 % 166 % - 22 %
Rada
- 82 % 1 100 % - 89 %
    ODS12291850 180 15 ČSSD0105813 280 96 KDU-ČSL 1 72 26 0 56 3
KSČM 0 157 0 0 Others050100
114 5 0% -27% x 45 10 0% -10% 0%
 Poznámky: Přehled změn v rozložení politické moci v českých krajích. x znamená, že procentuální změna není definována. Zdroj: volby.cz a wikipedia.org
Naše hlavní zjištění z období mezi lety 2007 a 2014 ukazují, že v přidělování veřejných zakázek jsou upřednostňovány firmy, které darovaly finanční obnos politické straně u moci. Firma, která tehdy meziročně zvýšila objem darů politické straně u moci o 10 %, získala v následujícím roce zakázky v hodnotě vyšší v průměru o přibližně 0,5 %. Vyjádřeno finančně to znamená, že jedna koruna navíc darovaná firmou straně u moci vedla k vyšším firemním příjmům z veřejných zakázek v průměru o 100 Kč. Zde si ale musíme uvědomit, že 100 Kč nepředstavuje zisk, ale pouze dodatečné příjmy firmy, takže k zjištění čistého zisku z daru musíme odečíst nejen dodatečnou korunu, ale také dodatečné náklady na realizaci dodatečné zakázky.
V Obrázku 1  ukazujeme, jak se změnil vztah mezi objemem darů politickým stranám u moci a v opozici a objemem veřejných zakázek pro firmy darující těmto stranám před a po volbách v roce 2008, kdy se ODS a ČSSD vystřídaly u moci. Tento obrázek tedy ukazuje, o kolik procent se v následujícím roce zvýšila hodnota zakázek, které v průměru získaly firmy darující ODS (strana u moci před volbami v roce 2008, v modré barvě) a ČSSD (opoziční strana před volbami, v oranžové barvě), pokud daná firma zvýšila objem darů jedné z těchto stran o 10 %. Odhady v tomto obrázku vychází z regresní analýzy, kde je objem veřejných zakázek, které vyhrála daná firma v daném roce, závislou proměnnou, a hlavními nezávislými proměnnými jsou dary od dané firmy v daném roce stranám ODS a ČSSD a interakce objemu těchto darů s dummy proměnnou, která je rovna 0 před volbami v roce 2008 a 1 po těchto volbách.5 V průměru firmy, které před volbami (tj. v období kdy ODS byla v krajích u moci) darovaly ODS o 10 % více než v předchozím roce, získaly v roce následujícím veřejné zakázky v celkové hodnotě přibližně 0,38 % vyšší. Naopak firmy, které v letech před volbami darovaly ČSSD (opoziční strana) o 10 % více, získaly v roce následujícím zakázky v celkové hodnotě o 0,15 % nižší. Po volbách, ve kterých se ČSSD dostala do vlád většiny krajů, se situace otočila. Firmy, které v jednom roce darovaly ODS (nově v opozici) o 10 % více než v předchozím roce, získaly rok po darování zakázky v průměru o 0,18 % nižší hodnotě. A po zvýšení darů ČSSD v jednom roce (nová vládnoucí strana), získaly darující firmy zakázky v celkové hodnotě o 0,56 % vyšší.
5 Výsledky a detailnější popis této regresní analýzy jsou v Tabulce 3 a ve výše zmíněném akademickém článku.
 4   4   5   6   7   8