Page 8 - IDEA Studie 10 2019 Dary politickym stranam
P. 8

DARY POLITICKÝM STRANÁM A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: EVIDENCE Z LET 2007–2014 2019
     Příloha
Tabulka 2: Členové krajských zastupitelstev a rad krajů v letech 2004–2016.
 2004–2008
Hejtman Zastupi- telstvo
Rada
Hejtman
2008–2012
Zastupi- telstvo
Rada
Hejtman
2012–2016
Zastupi- Rada telstvo
    ODS 12 291 85
ČSSD 0 105 8 13 280 96 10 205 78 KDU-ČSL 1 72 26 0 56 3 0 61 11 KSČM 0 157 0 0 114 5 2 182 17 Others 0 50 10 0 45 10 1 125 18
Poznámky: Přehled změn v rozložení politické moci v českých krajích. Zdroj: volby.cz a wikipedia.org
Tabulka 3: Vliv darů politickým stranám na krajské veřejné zakázky
0 180 15
0 102 6
    Dary pro ODS
Dary pro ČSSD
Dary směrem k ODS * po změně stran u moci
Dary směrem k ČSSD * po změně stran u moci
Zpožděný příjem
Pozorování R-squared Počet firem
Fixní efekt – firmy Fixní efekt – rok
(1)
0,0178** (0,00897) 0,0158 (0,0106) −0,0180* (0,0109) 0,0559** (0,0271)
103 110 0,002 17 185
ANO ANO
Krajské veřejné zakázky
(2)
0,0386 (0,0352) −0,0148 (0,0325) −0,0260 (0,0353) 0,0678* (0,0399)
36 993 0,001 10 230
ANO ANO
(3)
0,0382 (0,0352) −0,0148 (0,0324) −0,0260 (0,0353) 0,0679* (0,0399) 0,0528*** (0,0191)
36 993 0,001 10 230
ANO ANO
   Poznámky: Odhad pomocí fixních efektů s roční hodnotou zakázek v logaritmické podobě. Dary pro ODS a ČSSD jsou definované jako zpožděné roční hodnoty. Období je 2007–2012. Směrodatné chyby jsou klastrované na firemní úrovni..
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1; Zdroj: Titl a Geys (2019).
6

   6   7   8   9   10