Výzkumníci

Ján Palguta, Ph.D.

Ján Palguta, Ph.D.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Absolvoval magisterské studium na Univerzitě Karlově a na CERGE-EI, kde také dokončil doktorské studium. Ve svém výzkumu se věnuje aplikované mikroekonomii, politické ekonomii a ekonomii veřejného sektoru.

Oblasti: aplikovaná mikroekonomie, politická ekonomie, ekonomie veřejného sektoru.