Page 28 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 28

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 Mezi skupinami jsou mírné demografické rozdíly: • mezi Ignorujícími výrazně převažují ženy (64,5 % oproti 35,5 % mužů); • u Internetových slabě převažují muži (56,7 %); • ve skupinách Příležitostní a Ignorující převažuje nižší vzdělání (základní a středoškolské bez maturity); • skupina Tradiční má mírně vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob; • věkovou strukturou si jsou skupiny relativně podobné, pouze Příležitostní mají mírně vyšší zastoupení mladých dospělých. Graf 19 ukazuje pravděpodobnost souhlasu s přijímáním uprchlíků z Ukrajiny podle způsobu získávání informací z médií. Část rozdílů mezi skupinami souvisí s dalšími proměnnými, nicméně jak ukážeme dále, formální statistický odhad potvrzuje významnost rozdílů mezi skupinami i po zohlednění dříve popsaných prediktorů: • Nejvíce souhlasí spřijímáním Tradiční, o 14 procentních bodů častěji oproti Ignorujícím. • Všestranní a Internetoví souhlasí s přijímáním o zhruba 8 procentních bodů častěji než Ignorující. • Příležitostní se od Ignorujících v míře souhlasu s přijímáním neliší. Graf 19: Souhlas s přijímáním uprchlíků a sledované zpravodajské zdroje (vývoj během roku 2022)  67,8 %  56,0 % Skupina Tradiční, která sleduje především veřejnoprávní média a zavedené internetové deníky, je jedinou, kde po celou dobu převažuje názor přijímat válečné uprchlíky.    51,3 % 41,1 %              s přijímáním uprchlíků souhlasí osoby, které zprávy vůbec nebo je sledují pouze okrajově (Ignorující a Příležitostní). 53,0 % 40,0 24,7 24,0 %  38,7 % 39,9 % % %  Nejméně nesledují        70 60 50 40 30 20 10 2022/3 2022/4 2022/5 2022/6 2022/7 2022/8 2022/9 2022/10 2022/11 2022/12             Datum šetření Skupiny respondentů podle typu sledovaných zpravodajských zdrojů: Všestranní Tradiční Internetoví Příležitostní Ignorující   26 Podíl souhlasících s přijímáním uprchlíků (%) 


   26   27   28   29   30