Page 33 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 33

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  • Přesvědčení o tom, že válku způsobila nevyprovokovaná ruská agrese, vede k mnohem větší solidaritě s ukrajinskými uprchlíky: takto přesvědčení lidé souhlasí s přijímáním ukrajinských uprchlíků o 35 p. b. častěji. • Lidé, kteří alespoň příležitostně sledují zprávy, více souhlasí s přijímáním uprchlíků. Častější sledování zpráv, především veřejnoprávních médií nebo zavedených internetových deníků, souvisí s častějším souhlasem (o 7–15 p. b.). Ačkoli část veřejnosti uvádí negativní dopady migrační vlny na jejich život, převažující zkušenosti s cizinci v ČR jsou dobré a rovněž zaměstnavatelé hodnotí zkušenosti se zaměstnáváním ukrajinských uprchlíků pozitivně. Deklarované postoje vůči ukrajinským uprchlíkům tedy více odráží aktuální situaci respondentů (míru zažívaných obtíží a obavy z možného zhoršení situace) a jejich interpretaci konfliktu na Ukrajině. Ministerstvo vnitra ve zprávě o extremismu v ČR upozorňuje, že pozornost dezinformačních médií se po skončení koronavirové pandemie často zaměřila právě na válku na Ukrajině (MV ČR, 2023). Námi analyzovaná data také potvrzují silnou souvislost mezi sledovanými zpravodajskými zdroji a interpretací geopolitických událostí. Sledování veřejnoprávních médií a zavedených internetových deníků souvisí s vyšší podporou ukrajinských uprchlíků, oproti tomu nediferenciované sledování internetových zdrojů souvisí s častějším zastáváním kontroverzních názorů ohledně války na Ukrajině. Ačkoli se studie zaměřovala především na postoje české veřejnosti kukrajinským uprchlíkům, nakonec odhaluje více o naší společnosti jako takové. Názory lidí úzce souvisí s jejich životní situací, která se v průběhu roku 2022 u mnohých zhoršovala a tito lidé často necítili dostatečnou podporu ze strany vlády a veřejných institucí, a s jejich mediální realitou, která se mezi lidmi také liší v důsledku individuálně vybíraných informačních zdrojů a sociálních sítí. 31 


   31   32   33   34   35