Page 37 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 37

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  Penzijní spoření se státní podporou v České republice: spíš podpěra než pilíř. Jiří Šatava, srpen 2020  Platy učitelů v roce 2019: Blýská se na lepší časy? Daniel Münich, Vladimír Smolka, červenec 2020  Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách? Vít Macháček, Martin Srholec, únor 2020  interaktivní aplikace česká , anglická verze studie , interaktivní aplikace anglická  2019 Dichotomie spotřebních daní: zdroj veřejných rozpočtů a nástroj snižování újmy (diskusní studie). Vladimír Novák, Michal Šoltés, prosinec 2019  Mezinárodní srovnání ředitelů škol: české administrativní inferno. Miroslava Federičová, listopad 2019  Návratnost soukromých a veřejných výdajů na podnikatelský výzkum. Petr Pleticha, říjen 2019  Dary politickým stranám a veřejné zakázky: evidence z let 2007–2014. Vítězslav Titl, Benny Geys, září 2019  Platy českých učitelů: nová naděje. Daniel Münich, Vladimír Smolka, srpen 2019  Stigma jako sebenaplňující se proroctví? Experimentální výzkum z českých věznic. Lubomír Cingl, Václav Korbel, srpen 2019  Globalization of science: Evidence from authors in academic journals by country of origin. Vít Macháček, Martin Srholec, květen 2019  Kvalita práce učitelů, vzdělanost, ekonomický růst a prosperita České republiky. Jana Krajčová, Daniel Münich, Tomáš Protivínský, květen 2019  Dopady zvyšování minimální mzdy v letech 2013–2017 na zaměstnanost a mzdy v České republice. Jakub Grossmann, Štěpán Jurajda, Vladimír Smolka, duben 2019  Zatížení školními domácími úkoly v České republice a srovnání se světem. Václav Korbel, Daniel Münich, duben 2019  Elektromobil: nejdříve do vesmíru, do Česka až po slevě. Milan Ščasný, Iva Zvěřinová, Zuzana Rajchlová, Eva Kyselá, únor 2019  A Comparison of Journal Citation Indices. Daniel Münich, Taras Hrendash, únor 2019  Dopady známek na vysvědčení na životní rozhodnutí žáků. Miroslava Federičová, únor 2019  Studie z předchozích let jsou k dispozici na: http://idea.cerge-ei.cz/publikace  


   35   36   37   38   39