Page 38 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 38

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023  Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE. Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education. Vývoj postojů české veřejnosti k válečným uprchlíkům z Ukrajiny Studie 3/2023 © Daniel Münich, Tomáš Protivínský Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2023 ISBN: 978-80-7344-662-8 


   36   37   38   39   40