Page 7 - IDEA Studie 03 2023 Vyvoj postoju k uprchlikum z Ukrajiny
P. 7

VÝVOJ POSTOJŮ ČESKÉ VEŘEJNOSTI K VÁLEČNÝM UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY IDEA 2023 1. Úvod Po útoku ruské armády na Ukrajinu 24. února 2022 mezi občany České republiky převládala atmosféra vysoké míry solidarity a ochoty pomáhat. V České republice už před válkou žilo přibližně 200 tisíc Ukrajinců3. Velká většina české společnosti podporovala krátkodobé přijetí menšího počtu ukrajinských uprchlíků (78,9 % respondentů souhlasilo s přijetím až 150 tisíc uprchlíků), více než polovina české veřejnosti tou dobou souhlasila i s přijetím většího počtu válečných uprchlíků (51,6 % respondentů vyjádřilo souhlas s krátkodobým přijetím 300 až 500 tisíc uprchlíků). Postoje české veřejnosti se však postupem času měnily a podpora přijímání uprchlíků záhy začala klesat. Vtéto studii analyzujeme data zukrajinského modulu panelového šetření vevzorku českých domácností4 ‘Život během pandemie‘. Modul opakovaně zjišťoval, čím byla proměna postojů české veřejnosti způsobena a jaké okolnosti českou veřejnost vedly k podpoře, či naopak odmítání přijímání ukrajinských válečných uprchlíků. Graf 1: Počet Ukrajinců s povoleným pobytem v České republice (data MV ČR ke konci jednotlivých měsíců roku 2022) 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Leden, 2022 Muži Ženy Váleční uprchlíci Muži Ženy 3 Ministerstvo vnitra České republiky uvádí 199 210 Ukrajinců s povolením k pobytu v České republice ke konci ledna 2022, ve 45 % případů se jedná o povolení k dlouhodobému pobytu: https://www.mvcr.cz/soubor/01-2022-tab- internet-stav-k-31-01-2022-xlsx.aspx. 4 Jde o data z ukrajinského modulu šetření Život během pandemie realizovaného agenturou PAQ Research. Sběr dat probíhal ve spolupráci s NHÚ AV ČR a kromě dalších byl finančně podpořen AV ČR v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Společnost v pohybu. Některé dílčí výsledky šetření publikoval PAQ Research ve spolupráci s Českým rozhlasem v projektu Život k nezaplacení, který mapuje život českých obyvatel v době vysoké inflace: https://data.irozhlas.cz/zivot/integrace/. Během prvního měsíce po vypuknutí války +427 290 +432 495 +437 072 přišlo 250 tisíc válečných uprchlíků. +380 633 +394 956 +406 555 +416 406 +359 264 +319 728                    199 210 +4 808 +253 447 Většina Ukrajinců mezi válečnými uprc v ČR před válkou byli muži, ale hlíky výrazně převažovaly ženy.                         5 


   5   6   7   8   9