Page 12 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 12

 Graf 3.1: Statistické rozdělení čtenářských skóre a rozdíly mezi dospělou populací a učiteli Panel A: Populace a učitelé mezi 45-60 let Panel B: Populace a učitelé mezi 25-44 let Čtenářská gramotnost Japonsko Nizozemsko Nový Zéland Norsko Česko Belgie Maďarsko Korea Francie Velká Británie Švýcarsko Španělsko Slovensko Dánsko Polsko Itálie Rusko 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 test-skóre Populace, věk 25–44 Učitelé, věk 25–44 Populační průměry za všechny země Čtenářská gramotnost       Japonsko Nový Zéland Nizozemsko Velká Británie Maďarsko Polsko Švýcarsko Korea Česko Norsko Belgie Slovensko Španělsko Francie Dánsko Rusko Itálie 9. decil 3. kvartil průměr 1. kvartil 1. decil                                                       150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 test-skóre Populace, věk 45–60 Učitelé, věk 45–60 Populační průměry za všechny země    Graf 3.2: Statistické rozdělení matematických skóre a rozdíly mezi dospělou populací a učiteli Panel A: Populace a učitelé mezi 45-60 let Numerická gramotnost Japonsko Švýcarsko Maďarsko Slovensko Nizozemsko Korea Nový Zéland Norsko Velká Británie Belgie Dánsko Česko Francie Polsko Španělsko Rusko Itálie 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 test-skóre Populace, věk 45–60 Učitelé, věk 45–60 Panel B: Populace a učitelé mezi 25-44 let Numerická gramotnost Japonsko Švýcarsko Belgie Norsko Maďarsko Nizozemsko Česko Francie Nový Zéland Slovensko Korea Velká Británie Dánsko Španělsko Itálie Polsko Rusko 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 test-skóre Populace, věk 25–44 Učitelé, věk 25–44                                                                             Populační průměry za všechny země Populační průměry za všechny země  10 


   10   11   12   13   14