Page 14 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 14

 Tabulka 3.1: Ukazatele průměrné úrovně skóre testů a jejich rozdílů Populace 45–60 (1) Švýcarsko 267 Nový Zéland 278 Maďarsko 263 Belgie 267 Česká republika 265 Dánsko 263 Francie 249 Itálie 244 Japonsko 291 Korea 256 Nizozemsko 272 Norsko 273 Polsko 256 Rusko 277 Slovensko 268 Španělsko 242 Velká Británie 268 Průměr 265 Švýcarsko 281 Nový Zéland 271 Maďarsko 272 Belgie 274 Česká republika 270 Dánsko 274 Francie 242 Itálie 240 Japonsko 287 Korea 248 Nizozemsko 272 Norsko 277 Polsko 250 Rusko 272 Slovensko 272 Španělsko 236 Velká Británie 257 Průměr 264 Učitelé 25–44 Populace 25–44 vs. Populace 45–60 Učitelé Učitelé 45–60 25–44 Učitelé 25–44 Belgie 265 Česká republika 268 Dánsko 270 Japonsko 279 Korea 261 Nizozemsko 273 Norsko 273 Polsko 254 Rusko 280 Slovensko 273 Velká Británie 270 287 294 Průměr 270 289 283 Průměrné test-skóre Populace Učitelé 25–44 45–60 Rozdíly průměrů \[absolutní\] (2) (3) Čtenářská gramotnost 280 296 298 282 306 312 275 301 305 286 287 306 281 293 309 282 282 290 272 283 302 256 268 283 308 313 326 283 294 303 296 302 313 288 290 312 273 301 287 275 279 278 278 285 292 261 284 296 280 301 302 280 292 301 Matematická gramotnost (5) (6) (7) (8) 14 30 18 1 3 28 30 6 12 38 30 4 20 21 19 18 16 28 29 16 19 19 9 8 23 34 30 19 12 24 27 14 17 22 18 13 27 38 20 9 23 30 17 11 15 17 24 22 17 44 14 -13 -2 2 3 -2 10 17 14 7 20 42 35 12 12 34 22 1 15 28 21 9 294 314 277 296 280 311 292 292 283 290 289 291 266 289 256 265 297 317 275 297 290 297 287 296 267 287 269 274 280 300 256 277 268 294 278 293 316 13 299 6 309 7 310 18 306 13 289 14 305 24 272 16 323 10 297 27 308 18 310 10 272 17 269 -3 297 8 289 20 292 10 298 13 ICT gramotnost 296 26 310 19 291 26 316 27 303 24 302 23 304 24 275 23 272 -6 279 9 305 18 296 19 33 22 2 25 22 3 39 29 -3 18 18 19 20 23 16 17 1 -2 47 39 16 25 16 7 29 26 6 49 22 0 25 18 11 19 23 15 38 5 -15 1 0 -4 28 17 -3 40 33 12 37 25 -2 29 20 5 3 5 28 21 23 21 7 -5 14 12 11 25 26 18 16 15 5 14 6 7 25 28 -2 -8 1 -1 -8 5 -3 2 24 18 11 13 7 13 291 268 287 289 296 278 305 290 284 286 296 288 297 279 277 282 274 281 282 278 (4) 12 vs. vs. vs. Populace Populace 45–60 25–44 Učitelé 45–60 


   12   13   14   15   16