Page 27 - IDEA Studie 10 2018 Intelektualni dovednosti ceskych ucitelu
P. 27

Příloha III: Data použitá pro analýzu Šetření PIAAC PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) je program Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zaměřený na průzkum základních dovedností dospělých. Cílem průzkumu je otestovat, jak dobře si dospělá populace ve věku 16–65 let dokáže poradit se základními úkoly v osobním i pracovním životě, které přináší moderní společnost. Hlavní testované oblasti jsou: čtení, vyhledávání údajů a využívání počítačů a technologií. V rámci průzkumu dochází i ke sběru dalších důležitých údajů jako základní osobní charakteristiky, údaje o vzdělávacích a pracovních zkušenostech a podobně. Výzkum tak umožňuje porovnání úrovní dovedností různých skupin obyvatelstva dle pohlaví, věku, typu zaměstnání, typu a úrovně dosaženého vzdělání atd. Samotný průzkum proběhl v ČR v letech 2011–2012. Průzkumu se dále zúčastnili Austrálie, Belgie, Chile, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko a Velká Británie. Data jsou veřejně dostupná na http://www.oecd.org/skills/piaac/ publicdataandanalysis/. Šetření ALL ALL (Adult Literacy and Lifeskills) je něco jako předchůdce PIAAC. Jde o průzkum z roků 2003 a 2006 až 2008 také zaměřený na v běžném životě aplikovatelné dovednosti dospělých ve věku 16–65 let. ALL za účelem mezinárodního srovnání testoval dovednosti v oblasti matematické a čtenářské. Každý vzorek dotázaných je konstruován tak, aby byl reprezentativní pro danou zemi. Prvního kola (2003) se účastnily Bermudy, Kanada, Itálie, Norsko, Nuevo Leon (severní Mexiko), Švýcarsko a Spojené státy. Druhého kola (2006–2008) se účastnily Austrálie, Maďarsko, Nizozemsko a Nový Zéland. Podobně jako PIAAC, i ALL sbíral doplňující údaje o jednotlivých respondentech, která umožňují analýzy úrovní dovedností pro jednotlivé skupiny obyvatelstva. ČR se šetření ALL nezúčastnila, vzhledem k částečné kompatibilitě průzkumů však vzorek ALL rozšiřuje počet států, které můžeme zahrnout do naší analýzy. Data jsou dostupná na vyžádání od Statistického úřadu Kanady (viz např. https://nces.ed.gov/surveys/all/data.asp).    25 


   25   26   27   28   29