Page 50 - IDEA Studie 11 2022 Publikacni vykonnost
P. 50

PUBLIKAČNÍ VÝKONNOST PANELISTŮ GRANTOVÉ AGENTURY ČR (2019–2021) IDEA 2022  Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE. Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education. Publikační výkonnost panelistů Grantové agentury ČR (2019–2021) Studie 11/2022 © Matěj Bajgar Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2022 ISBN: 978-80-7344-645-1 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.) 


   48   49   50   51   52