Page 24 - IDEA Studie 14 2016 Konkurence pol uskupeni v zastupitelstvech a ver zakazky
P. 24

Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Konkurence politických uskupení v obecních zastupitelstvech a veřejné zakázky Studie 14 / 2016
© Ján Palguta
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
ISBN 978-80-7344-386-3
22
   22   23   24   25   26