Page 1 - IDEA Studie 19 2016 Srovnani casopisu podle IF a AIS
P. 1

INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU
              projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.

 INSTITUT FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS
         A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences

 Světové srovnání českých
  a slovenských vědeckých
 časopisů podle indikátorů
 Impact Factor (IF) a Article

   Influence Score (AIS)

              Prosinec 2016

       DANIEL MÜNICH, SAMUEL ŠKODA
   1   2   3   4   5   6