Page 18 - IDEA Studie 1 2017 Proc zeny v Evrope nechteji mit vice deti
P. 18

Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí?
Studie 1 / 2017
© Matthias Doepke, Fabian Kindermann
Pro potřeby IDEA přeložili Ondřej Lukáš a Filip Pertold Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
ISBN 978-80-7344-406-8
16   16   17   18   19   20