Page 24 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 24

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 Příloha 1: Popis databáze ISPV
Mikroekonomická srovnání platů a mezd jsou založena na nejvěrohodnějších a nejkompletnějších údajích, které jsou pro tento účel v České republice (ČR) dostupné. Jde o údaje z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), které ze mzdových databází ekonomických subjektů zpracovává firma TREXIMA, spol. s r.o.
Údaje IPSV mají řadu předností: (i) Obsahují platy učitelům skutečně vyplacené včetně všech jejich složek, jako jsou například odměny, (ii) zahrnují období celého kalendářního roku, včetně měsíců, kdy byly vyplaceny půlroční a roční odměny, (iii) obsahují informace o výši úvazku resp. odpracované době, takže je možný přepočet na plné úvazky23, (iv) zahrnují téměř všechny veřejné základní školy, (v) obsahují informace o místu pracoviště, věku, pohlaví a výši dosaženého vzdělání pracovníků, což umožňuje učitele srovnávat s ostatními pracovníky podobných charakteristik, (vi) umožňují srovnání platů jiných profesí počítaných stejnou metodikou, (vii) umožňují rozlišit podnikatelský a nepodnikatelský sektor zaměstnavatele.24
 23 Podrobnosti ke konceptu přepočtených počtů viz http://www.statistikaamy.cz/2015/10/fyzicke-osoby-vs- prepoctene-pocty/.
24 Metodika IPSV terminologicky rozlišuje veřejný a soukromý sektor na platovou a mzdovou sféru. Termínem plat potom míní honorování pracovníků ve veřejném sektoru a termínem mzda se míní honorování pracovníků v sektoru podnikatelském. Tato terminologie je použita i v této studii. V ISPV se zařazují do mzdové sféry ekonomické subjekty, které odměňují mzdou podle § 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomické subjekty, které přísluší do platové sféry, odměňují platem podle § 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Do roku 2010 byla mzdová sféra označována podnikatelskou sférou a platová sféra byla označována nepodnikatelskou sférou.
  22
   22   23   24   25   26