Page 33 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 33

Platy učitelů v roce 2019: blýská se na lePší časy? IDEA 2020 Jak by sjednocení DPH na 17,5 % dopadlo na domácnosti a veřejné rozpočty. Libor Dušek,
Petr Janský, březen 2011 
Přehled hlavních dopadů daňových změn na domácnosti a veřejné rozpočty. Libor Dušek,
Petr Janský, březen 2011 
Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty. Libor Dušek, Petr Janský,
únor 2011 
Dopady sjednocení sazeb DPH na 20 % na životní úroveň domácnosti. Libor Dušek,
Petr Janský, únor 2011  2010
Odhad dopadů navrhovaných změn DPH na životní náklady domácností. Libor Dušek, Petr Janský, prosinec 2010 
Jak na státní rozpočet: Ekonomický přístup. Libor Dušek, Vilém Semerák, Jan Švejnar, září 2010 
Jak inteligentně reformovat veřejné financ . Libor Dušek, Vilém Semerák, Jan Švejnar, květen 2010 
2009
New member countries’ labour markets during the crisis. EU BEPA Policy Brief. Vilém Semerák, Jan Švejnar, září 2009 
http://idea.cerge-ei.cz/publikace
  31
   31   32   33   34   35