Page 9 - IDEA Studie 3 2020 Platy ucitelu
P. 9

PLATY UČITELŮ V ROCE 2019: BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY? IDEA 2020
 promítat do vývoje učitelských platů až od kalendářního roku 2019.9 Jedna věc však jsou deklarovaná navýšení mzdových prostředků vpříslušné kapitole státního rozpočtu a druhá věc je skutečné navýšení celkových platů v úhrnu za celý kalendářní rok, tak jak dorazil „do peněženek“ učitelů. Zde v minulosti často docházelo k výrazným rozdílům mezi sliby a realitou. Relevantní mzdové údaje za rok 2019 jsou ale k dispozici až od konce dubna 2020. Proto je možno skutečný vývoj platů učitelů během roku 2019 zmapovat se zpožděním až nyní.
Ještě připomeňme, že rozhodnutí o navýšení učitelských platů v roce 2020 doprovázelo velmi složité a nepřehledné vyjednávání vlády sodbory koncem roku 2019, které doprovázela i částečná stávka učitelů. Výsledkem byl zopakovaný příslib vlády, že učitelské platy v roce 2020 vzrostou o 10 %. Z toho 8 procentních bodů (p. b.) podle příslibu půjde do zvýšení tarifních (tabulkových) složek platů a zbylé 2 p. b. do nadtarifních složek, tedy hlavně odměn, které jsou v pravomoci ředitelů škol.
Dlouhodobý vývoj v ČR: Představu o dlouhodobém vývoji relativních platů českých učitelů dává Graf 2. Predikce v grafu uvedené pro roky 2020 a 2021 jsou založeny na politických příslibech tempa růstů učitelských platů. Růst platů v ekonomice vychází zprognózy ČNB.10 Navíc jsou uvedeny poměry zvlášť vůči průměrným mzdám v podnikatelském a ve veřejném sektoru. Výrazný nárůst relativních platů učitelů v roce 2019 je zcela zřejmý. Průměrný plat učitelů ZŠ11 dosáhl 123,5 % průměrného platu v ekonomice (srovnej s 114,3 % v roce 2018). Relativní platy učitelů tak po téměř patnácti letech překonaly historické maximum z roku 2006. Za pozornost stojí, že tempo růstu učitelských platů poprvé od roku 2002 výrazně překonalo tempo růstu platů ve veřejném sektoru.
 9 Viz internet https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-pro-skolstvi-rekordni-rozpocet-na-rok- 2019.
10 Zpráva o inflaci ČNB – II/2020, SešitII.2.10.
11 Údaj o průměrném platu zahrnuje učitele ZŠ včetně řídících pracovníků za veřejné i neveřejné školy ze všech zdrojů financování včetně DPP, DPČ, odstupného a ostatních plateb. Zdroj: MŠMT, P1-04 oddíl V.
  7   7   8   9   10   11