Page 10 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 10

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 činnosti. Studie tedy ukazuje, zda jsou ve III. pilíři více zapojeni jednotlivci, u kterých starobní důchod z I. pilíře nahrazuje menší část jejich předchozích výdělků. Jinými slovy studie naznačuje, zda výplaty z III. pilíře vhodně doplňují příjmy jednotlivců z I. pilíře, nebo zda je III. pilíř pouze nezávislou, státem štědře podporovanou formou spoření na důchod.
Data
K odhadům vztahu míry účasti a výše úložek ve III. pilíři vzhledem k výši výdělků a typu ekonomické činnosti jsou použita data z Výběrového šetření příjmů a životních podmínek Českého statistického úřadu (SILC). Jde o vzorek domácností, který statisticky reprezentuje populaci České republiky. Pokud je nám známo, jde o jediný datový zdroj v Česku, který umožňuje kvantifikovat rozdíly v účasti a výši úložek u jednotlivců s různou výší výdělku a odlišným typem výdělečné činnosti.
Data SILC obsahují informace o ekonomické, sociální a rodinné situaci jednotlivců. Z pohledu studie jsou významné zejména informace o spoření jednotlivce ve III. pilíři a jeho ekonomické a rodinné situaci. Konkrétně z informací o spoření ve III. pilíři studie používá informace o tom, zda si jednotlivec ve III. pilíři spořil a jak vysoké roční úložky. Informaci o příspěvcích zaměstnavatele bohužel data SILC neobsahují. Rozdíly v účasti a výši úložek mezi jednotlivci jsou pak vztaženy k osobním charakteristikám, jako jsou věk, pohlaví, děti do 18 let v domácnosti, partner v domácnosti, ekonomickému postavení jednotlivce a jeho domácnosti (typ ekonomické činnosti jednotlivce, výdělek jednotlivce, schopnost domácnosti vyjít s příjmy a vlastnictví bytu nebo domu).
Vzhledem k zaměření studie (souvislosti mezi spořením ve III. pilíři a výší výdělků, respektive typem ekonomické činnosti), je analýza omezena na jednotlivce, kteří (i) jsou ve věku 20 až 60 let, (ii) pracují na plný úvazek (jako zaměstnanci nebo samostatně výdělečně činní – OSVČ)8, (iii) pobírají výdělek alespoň ve výši minimální mzdy. Takto zúžené výběrové šetření obsahuje v datech 5 808 osob.9
8 Hlavní výdělečnou činností jednotlivců je zaměstnání nebo samostatná výdělečná činnost. Jednotlivci při výdělečné činnosti nestudují ani nepobírají důchod.
9 Vzorek SILC pro rok 2018 obsahuje 18 944 jednotlivců všech věkových kategorií. 8
 


   8   9   10   11   12