Page 30 - IDEA Studie 4 2020 III duchodovy pilir
P. 30

PENZIJNÍ SPOŘENÍ SE STÁTNÍ PODPOROU V ČESKÉ REPUBLICE: SPÍŠ PODPĚRA NEŽ PILÍŘ IDEA 2020
 Upozornění: Tato studie reprezentuje pouze názory autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy, CERGE.
Warning: This study represents only the views of the authors and not the official position of the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences, v. v. i. as well as the Charles University, Center for Economic Research and Graduate Education.
Penzijní spoření se státní podporou v České republice: spíš podpěra než pilíř
Studie 4 / 2020
© Jiří Šatava
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2020
ISBN 978-80-7344-544-7 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)   28   29   30   31   32