Page 20 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 20

Graf 8: Čistá daňová sazba jednotlivých typů domácností podle příjmu domácnosti
 Cista danova sazba domacnosti
                  0 2 4 6 8 10 prijmovy decil
 bezdetne s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let
Zdroj: vlastní výpočty a Taxben
Celkovou podporu domácností s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let v jednotlivých příjmových decilech lze vyjádřit jako poměr čisté daňové sazby domácnosti s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let k čisté daňové sazbě bezdětné domácnosti ve stejném příjmovém decilu. V příjmových decilech, ve kterých je tento poměr nejnižší, odvádějí domácnosti sdětmi ve srovnání se stejně vydělávajícími bezdětnými domácnostmi nejméně apodpora domácností s dětmi je v těchto decilech tedy nejvyšší. Vgrafu 9 je znázorněn podíl daňových sazeb domácností sdětmi a bezdětných domácností v jednotlivých decilech. Je z něj patrné, že nejvyšší podporu získávají domácnosti s nezaopatřenými dětmi a domácnosti s nejmladším dítětem od 1 do 3 let v nejnižších příjmových decilech. S rostoucím příjmem domácnosti pak podpora klesá.
18
-150 -100
-50 %
0
50
   18   19   20   21   22