Page 27 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 27

 DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM / WE THANK ALL OUR SPONSORS
     Antonín Fryč generální ředitel WAREX, s. r. o.
Jan Žůrek
Petr Šrámek advokát
 IDEA se v rámci NHÚ podílí na aktivitách Strategie AV21 IDEA by CERGE-EI participates in the Strategy AV21 activities
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému Studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA)
   Vydavatel/Publisher: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Česká republika
   24   25   26   27   28