Page 3 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 3

 Studie 5 /2016
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému
JIŘÍ ŠATAVA
Shrnutí
 Stát může finančně podpořit domácnosti s nezaopatřenými dětmi, respektive snejmladším dítětem od 1 do 3 let, snížením jejich daňové zátěže nebo zvýšením sociálních dávek, které tyto domácnosti pobírají. Oba způsoby podpory zvyšují jejich čistou mzdu. Tato studie poskytuje evidenci o výši finanční podpory domácností s dětmi a opatřeních, které ji limitují.
 Nižší daňové zatížení domácností s dětmi je dáno nižší daní z příjmu, nikoli odvody pojistného. Daňová podpora domácností sdětmi je srovnatelná sdaňovou podporou nízkopříjmových bezdětných domácností. K podpoře domácností s dětmi přispívají zejména zvýhodnění přímo cílená na přítomnost dětí v domácnosti a sleva na nepracující manželku, která přítomností dětí vdomácnosti podmíněna není. V případě, kdy by daňový systém tato zvýhodnění neobsahoval, domácnosti s dětmi by byly zatíženy vyšší efektivní daňovou sazbou než bezdětné domácnosti s porovnatelným příjmem.
 Paradoxně pouze třetina domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let plně využije veškerá zvýhodnění, která jim daňový systém nabízí. U domácností s nezaopatřenými dětmi bez ohledu na jejich věk zvýhodnění plně využije přibližně jedna polovina domácností. To je výrazně méně než u bezdětných domácností, kde veškerá zvýhodnění plně využijí přibližně dvě třetiny domácností.
 Případné zvýšení některého z daňových zvýhodnění pro domácnosti s dětmi tak nemusí nutně vést ke zvýšení jejich čistých příjmů, protože velká část těchto domácností není schopna veškerá zvýhodnění využít a snížit tak své daňové odvody.
  1


   1   2   3   4   5