Page 4 - IDEA Studie 5 2016 Danova podpora rodin s detmi
P. 4

 Výši podpory domácností s dětmi lze porovnávat s podporou nízkopříjmových bezdětných domácností. Poměr čistých daní (daňové zatížení snížené o pobírané sociální dávky) k superhrubé mzdě je u domácností s dětmi přibližně poloviční než u bezdětných domácností. U domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let je tento poměr přibližně devítinový.
2

   2   3   4   5   6