IDEA Studie 5 2021 Zdravotni pojisteni
P. 1

 INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i.
INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND ECONOMIC ANALYSIS A Project of the Economic Institute of the Czech Academy of Sciences
Zásah nutný: dopady budoucího ekonomického vývoje a pandemických opatření na příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění
Červen 2021
Lucie Bryndová, Lenka Šlegerová
                      

   1   2   3   4   5