Page 11 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 11

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Platy učitelů a věk: Průměrný plat přirozeně roste s věkem, respektive s roky praxe, a to hlavně v první polovině pracovních kariér. S ohledem na motivační roli platů je proto třeba sledovat nejen průměrnou úroveň, ale také vývoj relativních platů učitelů ve vztahu k věku. Takové srovnání nabízí Graf 2. Ukazuje podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného i podnikatelského sektoru, kteří nedosahují na průměrný plat učitele ZŠ. Jde tedy o podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců placených méně než průměrný učitel.
V letech 2019 a 2020 se platová pozice učitelů všech věkových skupin zlepšovala, ale zdaleka nejvíce u těch nejmladších, kde je nyní platová situace viditelně nejlepší. Téměř polovina mladých vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců má totiž mzdu pod průměrem mladého učitele. Přitom ještě v roce 2018 měla mzdu nižší než průměrný mladý učitel jen necelá třetina VŠ vzdělaných zaměstnanců. Zde poznamenejme, že většina učitelů dané věkové skupiny má plat blízký průměru, protože platy do velké míry určují platové tabulky.
Z Grafu 2 lze také vysledovat, že nejnižší relativní platy mají učitelé středního věku 30–49 let. Nástupní platy učitelů jsou sice poměrně atraktivní, ale atraktivita s lety praxe rychle klesá. Ostatním vysokoškolsky vzdělaným vrstevníkům se totiž mzdy s roky praxe zvyšují výrazně rychleji. Relativní platová pozice učitelů se zlepšuje až ve vyšším věku. Je to díky tomu, že růst učitelských platů s lety praxe je sice pozvolný, ale dlouhodobý. Dosažení vyššího učitelského platu tedy vyžaduje trpělivost. Nízké relativní platy učitelů ve středním věku mohou být příčinou odchodů z profese v tomto věku, kdy zpravidla přichází potřeba finančního zajištění bydlení a rodiny.8
 8 Vývoj situace v ČR na základě longitudinálních dat a pracovních kariér dosud kvantitativně zmapován nebyl. Ze zahraničních šetření se ví, že takto z učitelské profese odcházejí více muži. Většinou nejvíce odcházejí učitelé v období nástupu do profese po vysoké škole, popřípadě předčasně ke konci profesní dráhy. Přehled teoretických konceptů odchodů učitelů zprofese a zkušeností ze zahraničí nabízí např. Rozkovcová a Urbánek (2017). Empiricky (kvantitativně) orientovanou mezinárodní srovnávací studii fenoménu fluktuace učitelů od autorů F. Pertolda a M. Federičové připravuje IDEA k vydání v druhé polovině roku 2021.
9

   9   10   11   12   13