Page 15 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 15

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Samotná variabilita podílu odměn učitelů je podobná dalším dvěma skupinám zaměstnanců. Variabilita u všech skupin s věkem mírně klesá. To je primárně způsobeno růstem platu (jmenovatel) s věkem.
25 20 15 10
5 0
Graf 4: Podíl nadtarifních složek na hrubém platu
(VŠ vzdělaní ve veřejném sektoru v roce 2020)
 podíl nadtarifních složek v roce 2020 výrazně překonal ostatní skupiny
podíl nadtarifních složek platu
se na platech učitelů (ve srovnání
s ostatními) meziročně výrazně zvýšil
9. decil
3. kvartil průměr 2020
medián 1. kvartil 1. decil
                                                                                    20–29 let
Všichni s VŠ
30–39 let
40–49 let
Věkové skupiny
50–59 let
Učitelé ZŠ
60+ let
Průměr roku 2019
Odborní pracovníci v administrativě s VŠ
  Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat ISPV
Mezinárodní srovnání: Mezinárodní srovnání relativní úrovně učitelských platů nabízí ročenky OECD. Její poslední vydání z roku 2020 ukazuje situaci v roce 2018.15 Zde je na místě varování, že metodika OECD16 je odlišná od naší, například té použité v Grafu 1. To vysvětluje určité rozdíly v hodnotách indikátoru relativních mezd učitelů. Graf 5 ukazuje, že ještě v roce 2018 patřila ČR k zemím s nejnižší úrovní relativních platů v rámci všech zemí OECD. Zatímco platy českých učitelů představovaly pouze 66% platů vysokoškolsky vzdělaných v zemi, průměr v zemích EU i OECD činil 89 %. A například Finsko a Německo vykazovaly úroveň blízkou 100 %.
15 V nadpisu grafů a tabulek OECD je uveden rok 2019, ale v Annexu 3 je objasněno, že jde o referenční rok 2018. Zdroj: Figure D3.1. na str. 385 zde https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2020_69096873-en a nebo zde https://doi.org/10.1787/888934165567.
16 Index relativních mezd učitelů dle metodiky OECD zahrnuje pouze učitele na druhém stupni veřejných základních škol a do srovnání vstupují pouze zaměstnanci ve věku 25–64 let pracující celý rok na plný úvazek v referenčním roce. Platy zahrnují veškeré příplatky.
  13
Podíl nadtarifních složek na platu (%)


   13   14   15   16   17