Page 18 - IDEA Studie 7 2021 Platy ucitelu
P. 18

PLATY UČITELŮ V ROCE 2020 A VÝHLED: USNE ČESKO NA VAVŘÍNECH? IDEA 2021
 Závěrečné poznámky
• Končící vládě se během několika let podařilo to, co se nepodařilo žádné vládě předchozí. Vytáhla relativní platy českých učitelů z nejnižších úrovní na průměr zemí EU. Zároveň se jí podařilo naplnit svůj programový slib, kterému po špatných zkušenostech z minula věřil již málokdo. Problémy s tíživým nedostatkem kvalitních učitelů to zatím nevyřešilo, ale ani to během tak krátké doby vyřešit nemohlo. Šlo však o výrazný příslib platové atraktivnosti učitelské profese do budoucna.
• Relativní platy českých učitelů tedy v roce 2021 dosáhnou zhruba na průměr zemí EU. Pokud se podaří relativní učitelské platy udržet na průměru zemí EU dlouhodobě a tento závazek bude do budoucna věrohodný, lze očekávat vyšší zájem o učitelskou profesi jak v řadách absolventů středních škol (zájem o studium pedagogických a učitelských oborů), tak mezi těmi, kteří dříve z učitelské profese odešli, a také mezi zájemci z jiných profesí. Rýsuje se tak výhled, že by současný problém nedostatku učitelů mohl být během zhruba pěti let výrazně vyřešen. V dlouhodobějším horizontu by to ve vzdělávacím sektoru umožnilo výrazně posílit výběrovost do učitelské profese orientovanou na kvalitu práce učitelů. K atraktivitě učitelské profese však kromě průměrných relativních platů přispívá také jejich vazba na dosaženou praxi a podíl zásluhové nadtarifní složky, kde stále existuje velký prostor pro zlepšování. A navíc jsou zde další faktory, jako pracovní podmínky amožnosti kariérního růstu, kde dosud k výraznějším zlepšením nedošlo.
• S ohledem na dlouhodobost formování učitelského sboru je dobré připomenout, že na základě věkového složení učitelů lze ve výhledu příštích 5–10 let očekávat zvýšenou frekvenci jejich odchodů do důchodu, a tedy potřebu vyšší náhrady z řad absolventů pedagogických a učitelských oborů VŠ. Problém náhrady navíc komplikuje nesoulad mezi aprobační strukturou poptávky a nabídky v regionech.21 Nesoulad navíc není dostatečně podrobně a často monitorován, i proto, že dosud nevznikl registr učitelů, který by to umožnil.
21 K problematice demografického vývoje a regionálního nesouladu v aprobační nabídce a poptávce také viz https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-zjistovalo-stav-ucitelu-v-regionalnim-skolstvi.
  16
   16   17   18   19   20