Page 16 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 16

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021 Graf I.8: Formy veřejné finanční podpory skrze rodiče studentů
Daňová zvýhodnění Rodinné dávky
Nic z výše uvedeného
Zdroj: Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021.
5. Systém veřejně podporovaných či regulovaných studentských půjček existuje zhruba v polovině zemí EU, včetně zemí, kde se na veřejných školách neúčtuje školné. ČR takový systém nemá.
Veřejně regulované a případně dotované systémy studentských půjček rozšiřují okruh finančních zdrojů, které jsou k dispozici studentům jak soukromých, tak veřejných vysokých škol. I v zemích, kde veřejné vysoké školy neúčtují školné, půjčky umožňují snadnější pokrytí nákladů na studentské živobytí, poplatky účtované veřejnými školami a školné školami soukromými. Systémy půjček ulevují tlakům na veřejné rozpočty a snižují náklady těm daňovým poplatníkům, kteří nemají zvysoko- školského studia přímé výhody. Regulace a veřejné dotování těchto systémů potom potlačují či eliminují nežádoucí efekty půjček spojených s rizikem předlužení a neschopnosti půjčku v budoucnosti splácet.
Veřejně regulované systémy půjček pro studenty v Evropě nemají kromě ČR ještě Španělsko, Rakousko, Slovinsko, Rumunsko, Belgie, Irsko, Chorvatsko, Řecko a Kypr. Nejrozšířenější jsou systémy studentských půjček ve skandinávských zemích, ve Velké Británii, v Nizozemsku a v Německu. V Německu, skandinávských zemích, ale i jinde9 jsou studentské půjčky rozšířené i přesto, že na veřejných školách není zavedeno školné, jako je tomu např. ve Velké Británii a Nizozemsku. Systémy tak berou v potaz nezanedbatelné životní náklady studentů – Graf I.9.
9 Země bez školného se systémem regulovaných půjček: Dánsko, Turecko, Island, Polsko, Norsko, Německo, Švédsko, Finsko. Země bez školného bez systému regulovaných půjček: Česká republika, Rakousko, Slovinsko, Řecko, Kypr, Malta.
            14


   14   15   16   17   18