Page 18 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 18

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 Na českých veřejných vysokých školách (VVŠ) se sice neplatí školné, přesto i tam se studentům účtují různé poplatky. Výše poplatků a podíl poplatky platících studentů je v ČR ve srovnání s Evropou spíše nižší – Graf I.11. Většina poplatků na českých VVŠ je spojena se studiem delším, než je tzv. standardní doba studia daného programu a potom další aopakovaná studia. Výše poplatků je regulována zákonem apohybují sevřádu tisíců až desítek tisíc Kč ročně. Důležité je, že tyto poplatky nejsou zpravidla promíjeny či snižovány ve vazbě na sociálně-ekonomickou potřebnost studentů – Graf I.12.
Graf I.11: Studenti platící roční poplatky vyšší než 100 EUR
(studenti bakalářské úrovně, 2019/2020)
100 %
75–99.9 %
50–74.9 %
25–49.9 %
0.1–24.9 %
Studenti bakalářské úrovně platí méně než 100 eur
Data nejsou dostupná
Zdroj: Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021.
Graf I.12: Výskyt poplatků odstupňovaných ekonomickou potřebností studentů
(studenti bakalářské úrovně, 2020/2021)
Prominutí poplatků Snížení poplatků
Žádná diferenciace Autonomie VŠ
Bez poplatků
Zdroj: Eurydice, 2020. National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/2021.
                                        16
   16   17   18   19   20