Page 20 - IDEA Studie 8 2021 Financni podpora studia
P. 20

FINANČNÍ PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE: REKONSTRUKCE SYSTÉMU NUTNÁ IDEA 2021
 6. Na základě šetření mezi studenty se zdá, že jejich ekonomická situace a situace jejich rodičů je v ČR na poměry ostatních zemí Evropy relativně dobrá. Tyto údaje však mohou být výrazně zkresleny tím, že do studie nejsou zahrnuti ti, kteří by o studium měli zájem, avšak z různých důvodů, například kvůli nedostatečné finanční podpoře, studovat nemohou.
Čeští studenti vnímají finanční situaci svých rodičů, ve srovnání s ostatními rodiči, jako jednu z nejlepších v rámci všech evropských zemí – Graf I.13. Obdobně patří k nejnižším podíl studentů, kteří považují finanční obtíže za velké či vážné – Graf I.14. Zde si však musíme uvědomit, že do šetření nejsou zahrnuti ti z mladých lidí, kteří na vysoké škole nestudují, například právě z důvodů nedostatečné finanční podpory studentů.
Zjištění šetření Eurostudent proto nemohou postihnout případné negativní dopady velmi nízké finanční podpory studentů vČR na zapojení sociálně-ekonomicky znevýhodněných skupin populace do vysokoškolského studia. V sekci III uvádíme další možné příčiny toho, proč dostupné statistiky vykreslují situaci v ČR v lepším světle, než je ve skutečnosti.
100
 90
 80
 70
 60
 50
 40
 30
 20
 10
  0
Graf I.13: Vnímání finanční situace svých rodičů studenty
(ve srovnání s ostatními rodiči; v % respondentů-studentů)
             Špatná či velmi špatná
Země
Průměrná
Lepší či velmi dobrá
   Zdroj: Social and Economic Conditions of Student Life in Europe, Eurostudent VI 2016-2018, Synopsis of indicators Figure B2.4
18
Turecko Irsko Chorvatsko Německo Rumunsko Slovinsko Slovensko Gruzie Srbsko Portugalsko Maďarsko Malta Průměr zemí Estonsko Litva Nizozemsko Albánie Dánsko Lotyšsko Polsko Island Finsko Švédsko Norsko Česká republika
Podíl studentů-respondentů (%)


   18   19   20   21   22